Jūs esate kategorijoje P6xxx
1 - 50 - 54 produktai
TC340A
HP P6000 Cluster Extension Win Node LTU
Neto kaina 4 455,00 €
Kaina bruto 5 390,55 €
TC341AAE
HP P6000 CLX Linux E-LTU
Neto kaina 4 455,00 €
Kaina bruto 5 390,55 €
TC341A
HP P6000 CLX Linux LTU
Neto kaina 4 455,00 €
Kaina bruto 5 390,55 €
T5494I
HP P6000 CV v10.1 Software Suite
Neto kaina 120,00 €
Kaina bruto 145,20 €
T5494J
HP P6000 CV v10.2 Software Suite
Neto kaina 120,00 €
Kaina bruto 145,20 €
TC340AAE
HP P6000 Cluster Exten Win Node E-LTU
Neto kaina 4 455,00 €
Kaina bruto 5 390,55 €
T5494IAE
HP P6000 CV v10.1 E-Software Suite
Neto kaina 120,00 €
Kaina bruto 145,20 €
T5494JAE
HP P6000 CV v10.2 E-Software Suite
Neto kaina 120,00 €
Kaina bruto 145,20 €
TC361AAE
HP P6300/EVA 4x00 Perf Advisor SW E-LTU
Neto kaina 1 010,00 €
Kaina bruto 1 222,10 €
TC361A
HP P6300/EVA 4x00 Perf Advisor SW LTU
Neto kaina 1 010,00 €
Kaina bruto 1 222,10 €
TA823AAE
HP P6300 Continuous Access SW E-LTU
Neto kaina 8 430,00 €
Kaina bruto 10 200,30 €
TA823A
HP P6300 Continuous Access SW LTU
Neto kaina 8 430,00 €
Kaina bruto 10 200,30 €
QR556A
HP P6300 EVA to P6350 EVA Upgrade Kit
Neto kaina 3 625,00 €
Kaina bruto 4 386,25 €
TA828AAE
HP P6300 Upg to P6500 Bus Copy E-LTU
Neto kaina 4 775,00 €
Kaina bruto 5 777,75 €
TA825AAE
HP P6300 Upg to P6500 Cont Access E-LTU
Neto kaina 16 865,00 €
Kaina bruto 20 406,65 €
TA828A
HP P6300 Upg to P6500 Bus Copy LTU
Neto kaina 4 775,00 €
Kaina bruto 5 777,75 €
TA825A
HP P6300 Upg to P6500 Cont Access LTU
Neto kaina 16 865,00 €
Kaina bruto 20 406,65 €
TC339AAE
HP P6300 Upgd to P6500 CV E-LTU
Neto kaina 11 800,00 €
Kaina bruto 14 278,00 €
TC339A
HP P6300 Upgd to P6500 CV LTU
Neto kaina 11 800,00 €
Kaina bruto 14 278,00 €
TA826AAE
HP P6300 Business Copy SW E-LTU
Neto kaina 3 180,00 €
Kaina bruto 3 847,80 €
TA826A
HP P6300 Business Copy SW LTU
Neto kaina 3 180,00 €
Kaina bruto 3 847,80 €
AP889B
HP P6350 EVA 450GB 10K SAS FIO Start Kit
Neto kaina 17 500,00 €
Kaina bruto 21 175,00 €
AP890B
HP P6350 EVA 450GB 10K SAS Fld Start Kit
Neto kaina 17 500,00 €
Kaina bruto 21 175,00 €
AP891B
HP P6350 EVA 900GB 10K SAS FIO Start Kit
Neto kaina 19 990,00 €
Kaina bruto 24 187,90 €
AP892B
HP P6350 EVA 900GB 10K SAS Fld Start Kit
Neto kaina 19 990,00 €
Kaina bruto 24 187,90 €
QK749B
HP P6350 EVA FC/10 GbE LFF Combo Fct Kit
Neto kaina 22 340,00 €
Kaina bruto 27 031,40 €
QK750B
HP P6350 EVA FC/10 GbE LFF Combo Fld Kit
Neto kaina 22 340,00 €
Kaina bruto 27 031,40 €
QK743B
HP P6350 EVA FC/10 GbE SFF Combo Fct Kit
Neto kaina 22 340,00 €
Kaina bruto 27 031,40 €
QK744B
HP P6350 EVA FC/10 GbE SFF Combo Fld Kit
Neto kaina 22 340,00 €
Kaina bruto 27 031,40 €
QK747B
HP P6350 EVA FC/1 GbE LFF Combo Fact Kit
Neto kaina 17 280,00 €
Kaina bruto 20 908,80 €
QK748B
HP P6350 EVA FC/1 GbE LFF Combo Fld Kit
Neto kaina 17 280,00 €
Kaina bruto 20 908,80 €
QK741B
HP P6350 EVA FC/1 GbE SFF Combo Fack Kit
Neto kaina 17 280,00 €
Kaina bruto 20 908,80 €
QK742B
HP P6350 EVA FC/1 GbE SFF Combo Fld Kit
Neto kaina 17 280,00 €
Kaina bruto 20 908,80 €
QK745B
HP P6350 EVA FC LFF Combo Fact Kit
Neto kaina 13 490,00 €
Kaina bruto 16 322,90 €
QK746B
HP P6350 EVA FC LFF Combo Field Kit
Neto kaina 13 490,00 €
Kaina bruto 16 322,90 €
QK740B
HP P6350 EVA FC SFF Combo Field Kit
Neto kaina 13 490,00 €
Kaina bruto 16 322,90 €
QK739B
HP P6350 EVA FC SFF Combo Fack Kit
Neto kaina 13 490,00 €
Kaina bruto 16 322,90 €
TC362AAE
HP P6500/EVA 6x00 Perf Advisor SW E-LTU
Neto kaina 5 345,00 €
Kaina bruto 6 467,45 €
TC362A
HP P6500/EVA 6x00 Perf Advisor SW LTU
Neto kaina 5 345,00 €
Kaina bruto 6 467,45 €
TA811AAE
HP P6500 Command View SW E-LTU
Neto kaina 19 395,00 €
Kaina bruto 23 467,95 €
TA811A
HP P6500 Command View SW LTU
Neto kaina 19 395,00 €
Kaina bruto 23 467,95 €
TA824AAE
HP P6500 Continuous Access SW E-LTU
Neto kaina 21 075,00 €
Kaina bruto 25 500,75 €
TA824A
HP P6500 Continuous Access SW LTU
Neto kaina 21 075,00 €
Kaina bruto 25 500,75 €
QR557A
HP P6500 EVA to P6550 EVA Upgrade Kit
Neto kaina 4 970,00 €
Kaina bruto 6 013,70 €
TA827AAE
HP P6500 Business Copy SW E-LTU
Neto kaina 8 750,00 €
Kaina bruto 10 587,50 €
TA827A
HP P6500 Business Copy SW LTU
Neto kaina 8 750,00 €
Kaina bruto 10 587,50 €
QK722A
HP P6550 EVA 2 Cntlr FC/1Gb Stor Rack
Neto kaina 18 655,00 €
Kaina bruto 22 572,55 €
QK723A
HP P6550 EVA 2 Cntrl FC/10 GbE Stor Rack
Neto kaina 24 575,00 €
Kaina bruto 29 735,75 €
QK720A
HP P6550 EVA Dual Cntrl FC/10 GbE Array
Neto kaina 24 575,00 €
Kaina bruto 29 735,75 €
QK718A
HP P6550 EVA Dual Cntrl FC/1 GbE Array
Neto kaina 18 655,00 €
Kaina bruto 22 572,55 €

Puslapiai